Abstrakt:

W niektórych badaniach powiązano spożycie niektórych rodzajów skrobi opornej (RS) ze zwiększoną wrażliwością całego organizmu na insulinę. W tym randomizowanym, krzyżowym badaniu pilotażowym oceniano wpływ spożywania gotowanych, a następnie schłodzonych ziemniaków, źródła RS, w porównaniu z izoenergetyczną, kontrolną żywnością zawierającą węglowodany (CHO), na wrażliwość na insulinę i powiązane markery. Dziewiętnaście osób dorosłych o wskaźniku masy ciała 27,0-39,9 kg m-2 spożywało 300 g dziennie-1 ziemniaków wzbogaconych w RS (około dwa ziemniaki; ~18 g RS) lub żywność kontrolną na bazie CHO jako część obiadu, kolacji i przekąsek, w ciągu 24 godzin. Po całonocnym poście oceniano wrażliwość na insulinę, markery metabolizmu CHO, wolne kwasy tłuszczowe, poziom wodoru w wydychanym powietrzu i apetyt przez okres do 5 godzin po spożyciu standardowego śniadania. Pierwszorzędowym punktem końcowym była wrażliwość na insulinę oceniana za pomocą wskaźnika Matsudy. Za statystycznie istotny uznano P < 0,05 (jednostronnie). Wrażliwość na insulinę nie różniła się istotnie pomiędzy ziemniakami i warunkami kontrolnymi. Interwencja ziemniaczana spowodowała wyższy poziom wodoru w poposiłkowym oddechu (P = 0,037), niższe poposiłkowe stężenie wolnych kwasów tłuszczowych (P = 0,039) i niższe stężenie glukozy w osoczu na czczo (P = 0,043) w porównaniu z warunkami kontrolnymi. Oceny sutości były znacząco niższe po ziemniakach w porównaniu z kontrolą (P = 0,002). Nie zaobserwowano żadnych innych znaczących skutków; jednakże zaobserwowano tendencję do niższego poziomu insuliny na czczo (P = 0,077) po ziemniakach w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki tego badania pilotażowego sugerują, że ziemniaki wzbogacone w RS mogą mieć korzystny wpływ na metabolizm węglowodanów i potwierdzają pogląd, że uzasadnione są dodatkowe badania na większej próbie badawczej.

  1. Sanders LM, Dicklin MR, Palacios OM, Maki CE, Wilcox ML, Maki KC. Effects of potato resistant starch intake on insulin sensitivity, related metabolic markers and appetite ratings in men and women at risk for type 2 diabetes: a pilot cross‐over randomised controlled trial. J Hum Nutr. 2020. doi: 10.1111/jhn.12822.