Abstrakt:

Tło

Obserwacje epidemiologiczne sugerują, że zwiększone spożycie ziemniaków koreluje z przyrostem masy ciała, otyłością i ryzykiem cukrzycy, podczas gdy spożycie orzechów wiąże się z kontrolą masy ciała i zdrowiem metabolicznym. Dane z randomizowanego, kontrolowanego badania (RCT) wskazują, że ludzie reagują na zmiany w spożyciu energii w poszczególnych składnikach diety i kompensują dodatkową zużytą energię.

  1. Daniel L Smith, Jr, Rebecca L Hanson, Stephanie L Dickinson, Xiwei Chen, Amy M Goss, John B Cleek, W Timothy Garvey, David B Allison, French-fried potatoes consumption and energy balance: a randomized controlled trial, The American Journal of Clinical Nutrition, 2022;, nqac045, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac045