Abstrakt:

W niewielu badaniach oceniano związek między spożyciem ziemniaków a śmiertelnością, zwłaszcza z powodu chorób układu krążenia (CVD). Naszym celem było zbadanie związku pomiędzy spożyciem gotowanych ziemniaków a śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny i śmiertelnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych w populacji Norwegii. Wykorzystaliśmy dane z populacyjnego badania HUNT3 w Norwegii, obejmujące dane dotyczące częstotliwości spożycia gotowanych ziemniaków w latach 2006–2008 przez 49 926 mężczyzn i kobiet w wieku 20 lat lub starszych. W ciągu 10 lat obserwacji w krajowym rejestrze przyczyn zgonów, który jest praktycznie kompletny, zidentyfikowano śmiertelność ogólną i śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Zastosowaliśmy regresję Cox do oszacowania współczynnika ryzyka (HR) z 95% przedziałem ufności (CI) w celu kontrolowania zgonów pod kątem potencjalnych czynników zakłócających i przeprowadziliśmy dodatkowe analizy stratyfikowane według płci, wskaźnika masy ciała (BMI) ±25 kg/m2 i wieku ± 65 lat. Odnotowano 4084 zgonów, z czego 1284 było spowodowanych chorobami układu krążenia. Częstotliwość spożycia gotowanych ziemniaków nie była powiązana ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny ani ze śmiertelnością z powodu CVD. W porównaniu z osobami, które spożywały gotowane ziemniaki rzadziej niż raz w tygodniu, osoby, które deklarowały, że spożywały gotowane ziemniaki 1–3 razy w tygodniu, miały skorygowane HR (95% CI) wynoszące 1,12 (0,89; 1,41) dla śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny i 1,20 ( 0,78, 1,86) dla śmiertelności z powodu CVD. U osób, które spożywały gotowane ziemniaki 4–6 razy w tygodniu, współczynniki HR wynosiły odpowiednio 0,97 (0,78; 1,21) i 1,03 (0,68; 1,55) odpowiednio dla śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny i z powodu chorób sercowo-naczyniowych, podczas gdy u osób spożywających gotowane ziemniaki częściej niż raz dziennie współczynnik HR wynosił odpowiednio dla śmiertelności całkowitej i śmiertelności z powodu CVD wynoszącej 1,04 (0,83; 1,29) i 1,09 (0,73; 1,63). Nie wykazano różnic w powiązaniach między mężczyznami a kobietami ani między osobami z BMI ± 25 kg/m2. Powiązania między częstotliwością spożycia gotowanych ziemniaków a śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny wykazały różne wzorce między osobami młodszymi i starszymi niż 65 lat, z tendencją do zwiększonego ryzyka tylko w najstarszej grupie wiekowej. Podsumowując, częstotliwość spożycia gotowanych ziemniaków nie była powiązana ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny lub śmiertelnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych w populacji HUNT w Norwegii.

  1. Moholdt T, Nilsen TIL. Frequency of Boiled Potato Consumption and All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality in the Prospective Population-Based HUNT Study. Front Nutr. 2021 Jul 19;8:681365.