Abstrakt:

Żywność roślinna jest powszechnie promowana ze względu na jej związek z poprawą zdrowia człowieka, jednak żywność zawierająca węglowodany ma złą opinię z powodu izolowanych, redukcjonistycznych metod, które nie oceniają żywności zawierającej węglowodany jako matrycy składników odżywczych i składników żywności. Obecnie akceptowane pozytywne wskaźniki jakości węglowodanów obejmują żywność roślinną, zawartość pełnego ziarna i błonnika pokarmowego, podczas gdy negatywne skutki zdrowotne są powiązane z wysokim spożyciem dodatku cukru i wysokim indeksem glikemicznym. Niedawno negatywne aspekty zdrowotne powiązano z ultraprzetworzoną żywnością, która często zawiera dużo węglowodanów. Jednak podstawowe węglowodany, takie jak zboża i produkty mleczne, są zarówno wzbogacane, jak i wzmacniane, w wyniku czego te produkty węglowodanowe zawierają ważne składniki odżywcze, takie jak błonnik pokarmowy, potas, witamina D i wapń. Niniejsza analiza przedstawia wskaźniki węglowodanów stosowanych w wytycznych i etykietach dietetycznych, oraz wskazuje ograniczenia w akceptowanych wskaźnikach zawartych w standardowych definicjach węglowodanów wysokiej jakości, a także proponuje dodatkowe wskaźniki, które przyniosą korzyści zarówno zdrowiu ludzkiemu, jak i środowisku. Ponieważ zalecenia żywieniowe odchodzą od skupiania się na jednym składniku odżywczym na rzecz bardziej holistycznego podejścia do diety, które jest elastyczne i możliwe do dostosowania dla każdej osoby, konieczne jest określenie składników jakości składających się na te wzorce. Z niniejszego przeglądu wynika, że obecne podejście, które demonizuje podstawowe produkty węglowodanowe, w niewielkim stopniu przyczynia się do promowania zalecanych wzorców żywności, o których wiadomo, że poprawiają stan zdrowia i zmniejszają ryzyko chorób.

  1. Schulz, Joanne Slavin, Perspective: Defining Carbohydrate Quality for Human Health and Environmental Sustainability, Advances in Nutrition, 2021; nmab050.