Abstrakt:

Niektórzy uważają ziemniaki za niezdrowe warzywa, które mogą przyczyniać się do niekorzystnych skutków zdrowotnych kardiometabolicznych. W badaniu Framingham Offspring Study [długoterminowe badanie kohortowe dotyczące mieszkańców miasta Framingham w USA w stanie Massachusetts, rozpoczęło się w 1948 roku, a obecnie obejmuje trzecie pokolenie uczestników] oceniliśmy związek między spożyciem ziemniaków (smażonych i niesmażonych) a trzema kluczowymi wynikami kardiometabolicznymi u osób dorosłych w średnim i starszym wieku. Do badania włączyliśmy 2523 osoby w wieku ≥30 lat, dla których dostępne były dane dotyczące diety z trójwymiarowej dokumentacji żywności. Do oszacowania współczynników ryzyka (HR) i 95% przedziałów pewności (CI) w przypadku nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 lub nieprawidłowej glukozy na czczo (T2DM/IFG) i podwyższonych trójglicerydów wykorzystano modele ryzyka proporcjonalnego Coxa, z uwzględnieniem czynników antropometrycznych, demograficznych i stylu życia. W niniejszym badaniu 36% zjedzonych ziemniaków było pieczonych, 28% smażonych, 14% puree, 9% gotowanych, a reszta przyrządzona w inny sposób. Ogólnie większe całkowite spożycie ziemniaków (≥4 v. <1 ekwiwalentu filiżanki/tydzień) nie było powiązane z ryzykiem T2DM/IFG (HR 0⋅97, 95% CI 0⋅81, 1⋅15), nadciśnienia (HR 0 ⋅95; 95% CI 0⋅80, 1⋅12) lub podwyższone stężenie triglicerydów (HR 0⋅99, 95% CI 0⋅86, 1⋅13). Do oceny modyfikacji efektu pod wpływem poziomu aktywności fizycznej i spożycia czerwonego mięsa wykorzystano analizy warstwowe, które nie wykazały niekorzystnego wpływu spożycia ziemniaków. Jednakże w połączeniu z wyższym poziomem aktywności fizycznej większe spożycie smażonych ziemniaków wiązało się z o 24% niższym ryzykiem (95% CI 0⋅60, 0⋅96) T2DM/IFG, a w połączeniu z niższym spożyciem czerwonego mięsa, wyższe spożycie smażonych ziemniaków wiązało się z o 26% niższym ryzykiem (95% CI 0⋅56, 0⋅99) podwyższonego poziomu trójglicerydów. W tej przekrojowej kohorcie nie stwierdzono niekorzystnego związku między spożyciem smażonych lub niesmażonych ziemniaków a ryzykiem T2DM/IFG, nadciśnienia lub podwyższonego poziomu trójglicerydów.

  1. Yiannakou, I., Pickering, R., Yuan, M., Singer, M., & Moore, L. (2022). Potato consumption is not associated with cardiometabolic health outcomes in Framingham Offspring Study adults. Journal of Nutritional Science, 11, E73. doi:10.1017/jns.2022.65