Abstrakt:

Entuzjaści ćwiczeń od dawna uważali, że białko zwierzęce jest lepsze od roślinnego w syntezie białek mięśniowych ze względu na profil niezbędnych aminokwasów. Chociaż wiele białek roślinnych ma niedobór jednego lub więcej niezbędnych aminokwasów niezbędnych do optymalnego wzrostu i naprawy mięśni, to randomizowane badanie w grupach równoległych wykazało, że białka pochodzenia roślinnego mogą nadal wywoływać silne reakcje anaboliczne. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii wzięło udział dwudziestu czterech młodych, zdrowych mężczyzn w wieku od 20 do 28 lat. Uczestnicy otrzymywali przygotowane ciągłe wlewy L-[ring-13C6]-fenyloalaniny podczas przyjmowania 30 g białka pochodzącego z ziemniaków lub 30 g białka mleka po pojedynczej serii jednostronnych ćwiczeń oporowych. Biopsje krwi i mięśni pobierano 5 godzin po spożyciu białka w celu oceny poposiłkowych profili aminokwasów w osoczu i szybkości syntezy mieszanych białek mięśniowych w spoczynku i podczas regeneracji po wysiłku. Wyniki wykazały, że spożycie 30 gramów koncentratu białka pochodzącego z ziemniaków po ćwiczeniach oporowych znacznie zwiększyło tempo syntezy białek mięśniowych do poziomu, który nie różnił się od reakcji po spożyciu równoważnej ilości koncentratu białka mleka.