Abstrakt:

Zbadaliśmy związek między spożyciem ziemniaków w dwóch różnych okresach wiekowych w okresie dojrzewania, a ryzykiem otyłości i zaburzeń kardiometabolicznych u dziewcząt. Wykorzystaliśmy dane z badania Biracial National Growth and Health Study. Średnie spożycie ziemniaków obliczono na podstawie wielu zapisów żywności w dwóch przedziałach wiekowych, 9–11 i 9–17 lat, i uwzględniono białe i słodkie ziemniaki ze wszystkich źródeł. Do oszacowania nadwagi, stanu przednadciśnieniowego, podwyższonego poziomu TAG lub nieprawidłowej glikemii na czczo (IFG) w wieku 18–20 lat wykorzystano modele, w zależności od kategorii dziennego spożycia ziemniaków. Dokonaliśmy również podziału według metody gotowania (smażone/niesmażone). Analizę ANCOVA wykorzystano do oszacowania skorygowanych średnich poziomów BMI, skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, TAG przekształconego logarytmicznie, stosunku TAG:HDL i poziomów glukozy na czczo powiązanych z kategorią spożycia ziemniaków. Większe spożycie ziemniaków było powiązane z wyższym spożyciem owoców i warzyw nieskrobiowych oraz wyższymi wynikami w Indeksie Zdrowego Odżywiania u dziewcząt. Nie stwierdzono ogólnie istotnych statystycznie powiązań pomiędzy umiarkowanym lub większym (niż niższym) spożyciem ziemniaków a ryzykiem nadwagi, stanu przednadciśnieniowego, podwyższonego TAG na czczo, wysokiego stosunku TAG:HDL lub IFG. Nie stwierdzono również żadnych niekorzystnych powiązań pomiędzy spożyciem smażonych i niesmażonych ziemniaków a wynikami kardiometabolicznymi. Spożycie ziemniaków było w ostatnich latach przedmiotem wielu kontrowersji. Badanie to dostarcza dowodów na to, że spożycie ziemniaków przez zdrowe dziewczęta w krytycznym okresie dojrzewania nie było powiązane z ryzykiem kardiometabolicznym.

  1. Yiannakou, I., Yuan, M., Pickering, R., Singer, M., & Moore, L. (2021). Potato consumption is not associated with elevated cardiometabolic risk in adolescent girls. British Journal of Nutrition, 1-10. doi:10.1017/S0007114521003445