Abstrakt:

W badaniu tym zastosowano dwutygodniową dietę bogatą w węglowodany, mającą na celu maksymalizację szybkości utleniania węglowodanów i zbadano proces regulacji przez organizm sportowca żelaza na 26-kilometrowym dystansie. Dwudziestu zawodników biorących udział w zawodach sportowych na poziomie międzynarodowym przydzielono albo do nowej diety bogatej w węglowodany (MAX = 10 g/kg masy ciała węglowodanów dziennie) obejmującej strategie treningu jelitowego, albo do umiarkowanej diety kontrolującej węglowodany (CON = 6 g/kg masy ciała masa węglowodanów dziennie) przez 2-tygodniowy okres treningowy. Sportowcy przeszli protokół testu chodu wyścigowego na dystansie 26 km przed i po interwencji dietetycznej. Próbki krwi żylnej pobierano przed, po i 3 godziny po wysiłku fizycznym i mierzono stężenia ferrytyny, interleukiny-6 i hepcydyny-25 w surowicy. Podobne spadki stężenia ferrytyny w surowicy (17–23%) wystąpiły po interwencji w zakresie MAX i CON. Na początku badania CON charakteryzował się większym wzrostem poziomu interleukiny-6 po wysiłku po 26 km marszu (20,1-krotny) w porównaniu z MAX (10,2-krotny). Podobne wyniki były widoczne dla poziomu hepcydyny 3 godziny po wysiłku CON = 10,8-krotność; MAX = 8,8-krotność. Po interwencji nie stwierdzono istotnych różnic w odpowiedzi na interleukinę-6 (CON = 13,6-krotność; MAX = 11,2-krotność) ani w poziomach hepcydyny (CON = 7,1-krotny; MAX = 6,3-krotny) pomiędzy grupami dietetycznymi. Wyższa spoczynkowa ferrytyna w surowicy i wyższa temperatura otoczenia podczas badania były powiązane z wyższym poziomem hepcydyny 3 godziny po wysiłku. Diety o bardzo wysokiej zawartości węglowodanów stosowane przez sportowców wytrzymałościowych w celu zwiększenia utleniania węglowodanów mają niewielki wpływ na regulację żelaza u wyczynowych sportowców. Wydaje się, że zmiany w stężeniu ferrytyny w surowicy i temperaturze otoczenia, a nie węglowodanów w diecie, są powiązane ze zwiększonym stężeniem hepcydyny 3 godziny po wysiłku.

  1. McKay, Alannah K.A., Peter Peeling, David B. Pyne, Nicolin Tee, Marijke Welveart, Ida A. Heikura, Avish P. Sharma, Jamie Whitfield, Megan L. Ross, Rachel P.L. van Swelm, Coby M. Laarakkers, and Louise M. Burke. Sustained Exposure to High Carbohydrate Availability Does Not Influence Iron-Regulatory Responses in Elite Endurance Athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 31.2 (2021): 101-108.