Abstrakt:

Uniwersytet Purdue zwołał okrągły stół naukowy pt. „Białe warzywa: zapomniane źródło składników odżywczych” w Chicago, Illinois, w dniach 18–19 czerwca 2012 r., aby zgromadzić ekspertów w celu omówienia wkładu białych warzyw, w tym ziemniaków, jako źródeł kluczowych składników odżywczych i innych mikroskładniki w ramach diety wspierającej zdrowie i dobre samopoczucie. W artykule podsumowano przebieg spotkania oraz dokumenty uzupełniające, w tym dyskusję pomiędzy uczestnikami. Grupa badaczy zidentyfikowała obszary niejasności dotyczące klasyfikacji warzyw do celów badań i wytycznych dietetycznych, przyszłych potrzeb badawczych oraz konieczności wykorzystania tych badań w celu ulepszenia opartych na dowodach wytycznych żywieniowych dotyczących białych warzyw, w tym ziemniaków. Wytyczne żywieniowe w USA zachęcają do spożywania różnorodnych owoców i warzyw, w tym co najmniej 1 porcji ciemnozielonego i 1 pomarańczowego warzywa dziennie. Nie ma jednak takich zaleceń w przypadku białych warzyw, takich jak ziemniaki, kalafiory, rzepa, cebula, pasternak, grzyby, kukurydza i kalarepa. Podejścia oparte na podgrupach warzyw należy rozważyć w kontekście budzących obawy składników odżywczych oraz niskiego spożycia owoców i warzyw. Obrady naukowców uniwersytetu dostarczają istotnego materiału dowodowego wykazującego, w jaki sposób włączenie białych warzyw, takich jak ziemniaki, może zwiększyć niedobory składników odżywczych, zwłaszcza błonnika, potasu i magnezu, a także pomóc zwiększyć ogólne spożycie warzyw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób można pomóc konsumentom w skutecznym i ekonomicznym przestrzeganiu zalecanych wytycznych żywieniowych z 2010 r. dotyczących porcji warzyw w Ameryce oraz w zwiększeniu spożycia składników odżywczych dla wszystkich kategorii wiekowych i płci. Chociaż włączenie do diety wielu rodzajów warzyw poprawia adekwatność żywieniową, priorytetowym przesłaniem zdrowia publicznego jest zwiększenie spożycia warzyw. Ziemniaki wydają się być drogą do zwiększonego spożycia warzyw, pomagając tym samym spełnić zalecenia żywieniowe Amerykanów z 2010 roku dotyczące porcji warzyw, pod warunkiem, że podawane formy ograniczają ilość dodanej soli i tłuszczu. Ziemniaki, we wszystkich postaciach, spożywane w porcjach MyPlate [MyPlate to amerykański standard wizualizacji podziału talerza na części odpowiadające składnikom odżywczym], mogą stanowić część prozdrowotnych wzorców żywieniowych. Konieczne są dalsze badania, aby określić wpływ białych warzyw na zdrowie jako źródła składników odżywczych i składników bioaktywnych oraz ich biodostępność poza izolowanymi składnikami.

  1. Weaver C, Marr ET. White Vegetables: A Forgotten Source of Nutrients: Purdue Roundtable Executive Summary. Advances in Nutrition. 2013; 4(3):318S–326S. doi:10.3945/an.112.003566.