Agenda wystawy (Koncept)

21.08.2020 piątek

I CZĘŚĆ DNIA – CENTRUM TARGOWE LUBKÓW

08.00 – 13.00 Otwarcie targów dla zwiedzających – dzień biznesowy.

Podczas dnia organizatorzy będą kładli nacisk na stworzenie jak największej możliwości spotkań B2B profesjonalistów i klientów kluczowych. Dzień ten ma za zadanie umożliwić przede wszystkim spotkania profesjonalnych producentów z przetwórcami i operatorami rynku hurtowego w tym eksportu.

II CZĘŚĆ DNIA – HOTEL ZAMEK KLICZKÓW

16.00 – 23.00 Konferencja oraz wieczorny bankiet – KOPALNIA MOŻLIWOŚCI

Tematem przewodnim spotkania będzie ,,Kopalnia możliwości”, która symbolizować ma zasoby naturalne i środowiskowe jakie posiadamy, a których często nie jesteśmy świadomi. Te ukryte, drzemiące pod ziemią możliwości mogą dać energię do tego by zdobywać świat.

Tematyka konferencji pokaże uczestnikom możliwości wykorzystania potencjału środowiskowego i gospodarczego kraju, w tym  regionu Dolnego Śląska w aspekcie wzrostu produkcji ziemniaka. Przedstawi kierunki produkcji, jakości i możliwe kanały dystrybucji produktów w kraju i za granicami Polski w oparciu o założenia Programu dla Polskiego Ziemniaka 2020-2025 MRiRW oraz możliwości wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju i RPO.

15.20 – 16.20 – Lunch

Trendy światowe i możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o produkcję ziemniaka i produktów pochodnych z użyciem procesów automatyzacji i cyfryzacji. Ziemniak w gospodarce 4.0 w oparciu o Circular Agroeconomy.

17.00 – Zamknięcie targów

17.00-17.15 – Polska Federacja Ziemniaka – misja, wizja, cele, działania, struktura.

17.15-17.30 – Przerwa kawowa.

17.30- 17.45 – Możliwości rozwoju produkcji towarowej w Polsce w tym w woj. dolnośląskim na tle produkcji europejskiej.

17.45-18.00 – World Potato Congress – Romain Cools. Miejsce Polski i jej regionów w  światowym rynku ziemniaka. Stan obecny, perspektywy, szanse i zagrożenia.

18.00-18.15 – Polski Fundusz Rozwoju. Możliwości rozwoju i wsparcia dla inwestycji zagranicznych.

18.30- 23.00 – Bankiet z nowoczesną kuchnią polską z akcentami śląskimi.

22.08.2020 sobota

CENTRUM TARGOWE LUBKÓW

09.30 – 10.00 – Uroczyste otwarcie targów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRIR oraz przedstawicieli Polskiej Federacji Ziemniaka, IHAR i lokalnych władz.

10.00 – 10.30 – Przejście wokół ekspozycji targowych oraz 15-20 min briefing ministra i wybranych osób przedstawiający Program dla Polskiego Ziemniaka oraz założenia wystawy i konferencji.

11.00 – 15.00 – Konferencja naukowo techniczna

AGENDA SZCZEGÓŁOWA KONFERENCJI – PEŁNA MOC ZIEMNIAKA – PASJA – PROFESJONALIZM – JAKOŚĆ

Celem konferencji jest wykazanie możliwości produkcji wysokiej jakości żywności w aspekcie Gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Gospodarki 4.0. Dostęp do innowacyjnych źródeł energii i technologii cyfrowych w połączeniu z potencjałem produkcyjnym kraju,  współpracą   producentów i przetwórców ziemniaka daje możliwości kooperacji z rynkiem światowym w oparciu o nowe produkty.

Hasłem przewodnim konferencji jest: PEŁNA MOC ZIEMNIAKA – FULL POTATO POWER. Prelegenci konferencji zostaną wyłonieni na podstawie współpracy i rozmów ze sponsorami generalnymi, których przedstawiciele wezmą również czynny udział w doborze szczegółowych tematów poszczególnych prezentacji.

Konferencja ma odbyć się w formie ringu gdzie audytorium będzie świadkiem trzech 50 minutowych bloków tematycznych gdzie odbędą się dwie 20 minutowe rundy prezentacyjne oraz 10 minutowe wystąpienie podsumowujące. W trakcie każdej z rund głos zabiorą dwaj odpowiednio dobrani adwersarze, którzy w oparciu o pytania zadawane przez moderatora prowadzić będą dyskusję do przedstawianej przez siebie tezy. Podczas każdej z rund przeprowadzane będą głosowania elektroniczne, co pozwoli na uzyskanie wielu odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu obecnego stanu branży, nastawienia i ogólnych nastrojów oraz planów na przyszłość.

10.00 – 11.00 – Rejestracja Gości

Runda 1 – Starcie wizji

11.00-11.20 – Gdzie jesteśmy? Polska w gospodarce światowej w obliczu Gospodarki 4.0.  Rozwiązania i cele na przyszłość.

11.20-11.40 – Circular Ekonomy, Zero waste, Społeczeństwo przyszłości. Polska, Europa i Świat w obliczu zmian społecznych i ekonomicznych.

11.40 – 11.50 – Globalizacja i wzrost ludności świata. Jak i czym wyżywimy świat w obliczu zmian klimatycznych i ograniczonych zasobów wody?

11.50 – 12.00 – Przerwa kawowa.

Runda 2 – Starcie kosztów 

12.00-12.20 – Energetyka i gospodarka odpadami jako symbioza przemysłowo rolna. Czy chroniąc środowisko możemy uzyskać korzyści ekonomiczne?

12.20-12.40 – Automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja, precyzyjne rolnictwo. Konieczna duża skala produkcji czy może to coś dla każdego?

12.40-12.50 – Zastosowanie OZE w nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie. Jak Eko energetyka wpłynie na koszty i możliwości rozwoju branży.

12.50 -13.00  – przerwa kawowa

Runda 3 –  Walka o rynek

13.00-13-20 – Konwencjonalna uprawa czy bioprodukcja. Oczekiwania rynku światowego.

13.20-13.40 – Afryka i Azja – nowe rynki zmieniającego się świata .

13.40-13.50 – Konsument przyszłości. Konieczność ewaluacji myślenia o produkcie.

13.50-14.10 – Przerwa kawowa

Runda 4. Pełna Moc Możliwości

14.10 – 15.00 – Jacek Walkiewicz

15.10 – 15.20 – Zakończenie konferencji

15.20 – 16.20 – Lunch

Trendy światowe i możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o produkcję ziemniaka i produktów pochodnych z użyciem procesów automatyzacji i cyfryzacji. Ziemniak w gospodarce 4.0 w oparciu o Circular Agroeconomy.

17.00 – Zamknięcie targów

17.00 – 20.00 – Czas wolny                                                                                                          

20.00 – 03.00  – Uroczysta Gala z atrakcjami.

23.08.2020  niedziela

09.00 – Otwarcie targów dla zwiedzających

11.00 – 13.00 Bitwa kulinarna połączona z konkursem na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka targów POTATO POLAND 2020.

14.00 – Losowanie nagrody głównej targów

16.00 –  Zakończenie targów