Założenia organizacyjne

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TEMATYCZNE DLA WYSTAWY I KONFERENCJI POTATO POLAND 2020 LUBKÓW – XXVII KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA

POTATO POLAND – Krajowe Dni Ziemniaka to jedna z najważniejszych specjalistycznych imprez FOOD&AGRO w kraju i Europie.

Głównym organizatorem wydarzenia jest  Polska Federacja Ziemniaka, a współorganizatorami są Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB BONIN.

W edycji 2020 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz kolejny objęło rolę współorganizatora POTATO POLAND. Wiąże się to ściśle z aktywną polityką ministerstwa, mającą na celu podniesienie rangi polskiego rolnictwa jak również poszerzenia możliwości współpracy z rynkami zagranicznymi dla polskich producentów rolnych oraz krajowego przemysłu rolno-spożywczego.

Impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym, co roku organizowana jest w zbliżonym terminie, zawsze w innym regionie Polski.

Cel wydarzenia:

  • integracja polskiej branży ziemniaczanej
  • otwarcie polskiego rynku na świat
  • transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych
  • wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów

Osiągnięcie celu poprzez:

  • znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy
  • wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej
  • czynny udział w organizacji wystawy świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu  rolno – spożywczego.