Agenda wystawy (Koncept)

21.08.2020 piątek

I CZĘŚĆ DNIA – CENTRUM TARGOWE LUBKÓW

08.00 – 13.00 Otwarcie targów dla zwiedzających – dzień biznesowy.

Podczas dnia organizatorzy będą kładli nacisk na stworzenie jak największej możliwości spotkań B2B profesjonalistów i klientów kluczowych. Dzień ten ma za zadanie umożliwić przede wszystkim spotkania profesjonalnych producentów z przetwórcami i operatorami rynku hurtowego w tym eksportu.

II CZĘŚĆ DNIA – HOTEL ZAMEK KLICZKÓW

16.00 – 16.30 Powitanie Gości – Rejestracja

23.00 Konferencja oraz wieczorny bankiet – KOPALNIA MOŻLIWOŚCI

Spotkanie czołówki branży poświęcone wymianie informacji i integracji połączone z prezentacją regiony Dolnego Śląska.

Tematem przewodnim spotkania będzie ,,Kopalnia możliwości”, która symbolizować ma zasoby naturalne i środowiskowe jakie posiadamy, a których często nie jesteśmy świadomi. Te ukryte, drzemiące pod ziemią możliwości mogą dać energię do tego by zdobywać świat.

Tematyka konferencji pokaże uczestnikom możliwości wykorzystania potencjału środowiskowego i gospodarczego kraju, w tym  regionu Dolnego Śląska w aspekcie wzrostu produkcji ziemniaka. Przedstawi kierunki produkcji, jakości i możliwe kanały dystrybucji produktów w kraju i za granicami Polski w oparciu o założenia Programu dla Polskiego Ziemniaka 2020-2025 MRiRW oraz możliwości wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju i RPO.

KOPALNIA MOŻLIWOŚCI

16.00 – 16.30 Powitanie Gości – Rejestracja

16.30 – 16.45 Rozwój Infrastruktury Gospodarczej woj. dolnośląskiego oraz możliwości wsparcia działań inwestycyjnych

  • Paweł Czyszoń – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu

16.45 -17.00 Program dla Polskiego Ziemniaka – Krzysztof Kielak

  • Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17.00-17.15 Strategia Gospodarka 4.0 – FarmNet

17.15-17.30 Przerwa kawowa

17.30 – 17.45 Możliwości rozwoju produkcji towarowej w Polsce w tym woj. dolnośląskim na tle produkcji europejskiej.

17.45 – 18.00 Polska Federacja Ziemniaka – Miejsce Polski i regionów w światowym rynku ziemniaka. Stan obecny, perspektywy, szanse i zagrożenia.

18.00-18.15 Polski Fundusz Rozwoju, Możliwości rozwoju i wsparcia dla inwestycji zagranicznych.

18.30 – 23.00 Bankiet z nowoczesną kuchnią polską z akcentami regionalnymi Dolnego Śląska.

22.08.2020 sobota

CENTRUM TARGOWE LUBKÓW

09.30 – 10.00 – Uroczyste otwarcie targów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRIR oraz przedstawicieli Polskiej Federacji Ziemniaka, IHAR i lokalnych władz.

10.00 – 10.30 – Przejście wokół ekspozycji targowych oraz 15-20 min briefing Ministra i wybranych osób przedstawiający Program dla Polskiego Ziemniaka oraz założenia wystawy i konferencji.

11.00 – 15.00 – Konferencja naukowo techniczna

AGENDA SZCZEGÓŁOWA KONFERENCJI – PEŁNA MOC ZIEMNIAKA – PASJA – PROFESJONALIZM – JAKOŚĆ

Celem konferencji jest wykazanie możliwości produkcji wysokiej jakości żywności w aspekcie Gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Gospodarki 4.0. Dostęp do innowacyjnych źródeł energii i technologii cyfrowych w połączeniu z potencjałem produkcyjnym kraju,  współpracą   producentów i przetwórców ziemniaka daje możliwości kooperacji z rynkiem światowym w oparciu o nowe produkty.

Hasłem przewodnim konferencji jest: PEŁNA MOC ZIEMNIAKA – FULL POTATO POWER. Prelegenci konferencji zostaną wyłonieni na podstawie współpracy i rozmów ze sponsorami generalnymi, których przedstawiciele wezmą również czynny udział w doborze szczegółowych tematów poszczególnych prezentacji.

Konferencja ma odbyć się w formie 10 minutowych prezentacji gdzie audytorium będzie świadkiem trzech 45 minutowych bloków tematycznych gdzie odbędą się trzy 10 minutowe rundy prezentacyjne oraz 15 minutowy panel dyskusyjny podsumowujący wystąpienia. W trakcie każdej z rund głos zabierze prelegent, specjalista w zakresie przedstawianego tematu. Podczas każdej z rund przeprowadzane będą głosowania elektroniczne, co pozwoli na uzyskanie wielu odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu obecnego stanu branży, nastawienia i ogólnych nastrojów oraz planów na przyszłość. Podczas panelu dyskusyjnego przeprowadzona zostanie dyskusja pomiędzy prelegentami w oparciu o pytania zadawane przez moderatora. Dyskusja prowadzić będzie do wyjaśnienia i doprecyzowania przedstawianych przez prelegentów tez jak również do odniesienia się do wyników głosowań audytorium zgromadzonego na konferencji.

10.00 – 11.00 – Rejestracja Gości

Runda 1 – Starcie wizji

11.00-11.10 – Gdzie jesteśmy? Polska w gospodarce światowej w obliczu Gospodarki 4.0.  Rozwiązania i cele na przyszłość.

11.10-11.20 – Circular Ekonomy, Zero waste, Społeczeństwo przyszłości. Polska, Europa i Świat w obliczu zmian społecznych i ekonomicznych.

  • Przedstawiciel Mc’Donalds Polska

11.20 – 11.30 – Globalizacja i wzrost ludności świata. Jak i czym wyżywimy świat w obliczu zmian klimatycznych i ograniczonych zasobów wody?

  • prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor IHAR PIB

11.30 – 11.45 – Panel dyskusyjny.

11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa.

Runda 2 – Starcie kosztów 

12.00-12.10 – Energetyka i gospodarka odpadami jako symbioza przemysłowo rolna. Czy chroniąc środowisko możemy uzyskać korzyści ekonomiczne?

12.10-12.20 – Automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja, precyzyjne rolnictwo. Konieczna duża skala produkcji czy może to coś dla każdego?

12.20-12.30 – Zastosowanie OZE w nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie. Jak Eko energetyka wpłynie na koszty i możliwości rozwoju branży.

12.30 -12.45  – Panel dyskusyjny.

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa.

Runda 3 –  Walka o rynek

13.00-13-10 – Konwencjonalna uprawa czy bioprodukcja. Oczekiwania rynku światowego.

13.10-13.20 – Afryka i Azja – nowe rynki zmieniającego się świata .

13.20-13.30 – Konsument przyszłości. Konieczność ewaluacji myślenia o produkcie.

13.30-13.45 – Panel dysuksyjny.

13.45-14.00 – Przerwa kawowa.

Runda 4. Pełna Moc Możliwości

14.00 – 14.30 – Jacek Walkiewicz

14.30 – 14.40 – Polska Federacja Ziemniaka – Podsumowanie – zakończenie konferencji

14.40 – 17.00 – Lunch

17.00 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji

17.00 – Zamknięcie targów

17.00 – 20.00 – Czas wolny                                                                                                          

20.00 – 03.00  – Uroczysta Gala połączona z wręczeniem nagród MRiRW – Jana Krzysztofa Ardanowskiego (Wyróżnienia dla osób zasłużonych dla branży ziemniaka, wyróżnienia innowacji produktowych) oraz  wręczenie specjalnych wyróżnień Marszałka woj. dolnośląskiego –  Cezarego Przybylskiego dla liderów agrobiznesu Dolnego Śląska.

Po części oficjalnej nastąpi rozpoczęcie programu artystycznego – występ formacji Trevoci.

Po części artystycznej odbędzie się zabawa taneczna oraz pokaz sztucznych ogni o północy.

23.08.2020  niedziela

09.00 – Otwarcie targów dla zwiedzających

11.00 – 13.00 Festiwal Kulinarny połączony z konkursem na najsmaczniejszą odmianę POTATO POLAND 2020.

13.00-13.30 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego oraz ogłoszenie zwycięscy konkursu targów POTATO POLAND 2020.

16.00 –  Zakończenie targów