Założenia targów

POTATO POLAND – Krajowe Dni Ziemniaka to jedna z najważniejszych,

specjalistycznych imprez FOOD&AGRO w kraju i Europie.

Głównym organizatorem wydarzenia jest  Polska Federacja Ziemniaka, a współorganizatorami są Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB BONIN. 

W edycji 2020 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz kolejny objęło rolę współorganizatora POTATO POLAND. Wiąże się to ściśle z aktywną polityką ministerstwa, mającą na celu podniesienie rangi polskiego rolnictwa jak również poszerzenia możliwości współpracy z rynkami zagranicznymi dla polskich producentów rolnych oraz krajowego przemysłu rolno-spożywczego.

Impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym, co roku organizowana jest w zbliżonym terminie, zawsze w innym regionie Polski.

Gospodarzem wystawy POTATO POLAND 2020 jest Gospodarstwo Rolne Lubków, mieszczące się w województwie dolnośląskim, powiat bolesławiecki gmina Warta Bolesławiecka.

Region ten słynie ze specjalistycznej, towarowej produkcji ziemniaka na potrzeby przetwórstwa, sieci handlowych i eksportu.

 

Cel wydarzenia:

– integracja polskiej branży ziemniaczanej

– otwarcie polskiego rynku na świat

–  transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych

–  wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów

 

Osiągnięcie celu poprzez:

– znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy

– wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej

– czynny udział w organizacji wystawy świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu  rolno – spożywczego.