Rejestracja – Wejście na Targi

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów wydarzenia: Polską Federację Ziemniaka oraz Instytut Hodwoli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w celu rejestracji na Wydarzenie, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Patrona medialnego wydarzenia: Agro Wydawnictwo Sp. z o.o. w celu rejestracji na Wydarzenie, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

*Oświadczam, iż dane osobowe podałem/-am dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgody zapoznałem/-am się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(Informacje dostępne tutaj)

*Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM WYDARZENIA i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.