Europatat

Europatat to Europejskie Stowarzyszenie Handlu Ziemniakami. Skupia krajowe stowarzyszenia i firmy zajmujące się handlem sadzeniakami ziemniaków i ziemniaków jadalnych z całej Europy. Początkowo założony w 1952 r. przez krajowe stowarzyszenia w celu ochrony interesów hurtowych sprzedawców ziemniaków, jego członkostwo jest teraz otwarte dla poszczególnych firm działających w handlu ziemniakami, aby odegrać jeszcze bardziej proaktywną rolę w europejskim procesie decyzyjnym.
Strona internetowa Stowarzyszenia Europatat przeprowadzi Cię przez główne aspekty naszej organizacji: jej misję i cele, jej strukturę, główne działania i publikacje. Strefa członków zapewnia dalsze informacje na temat działalności Stowarzyszenia i zawiera okólniki Europatat.

Przejdź do strony Patrona
Powrót