Exhibition agenda (Concept)

23.08.2019 Friday

I PART OF THE DAY – LUBKÓW FAIR CENTER

8am – 1pm Opening of the Exhibition– business day. During the day, the organizers will focus on creating the greatest opportunity for B2B meetings of professionals and key clients. This day is intended to enable meetings of professional producers with processors and operators of the wholesale market, including exports.

II PART OF THE DAY – HOTEL KLICZKÓW CASTLE

4pm – 11pm Conference and evening banquet 

22.08.2020 sobota

LUBKÓW FAIR CENTER 

9:30am – 10am Grand fair opening by the Minister of Agriculture and Rural Development, President of National Council of Agricultural Chambers (KRIR), as well as representatives of Polish Potato Federation, Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR), and local authorities.

10am – 10:30am A tour around trade fair exhibitions and a 15-20 min briefing by the Minister and selected officials presenting the Program for Polish Potato and the assumptions of  exhibition and conference

10:30am – 5pm Culinary festival

11:00am –5pm Scientific and technical conference

25.08.2019 – Sunday

9am Opening of the fair for visitors

11am – 1pm Culinary festival, including s culinary battle combined with a competition for the tastiest potato variety at POTATO POLAND 2020. 

2pm Draw of the main prize of the fair

4pm The end of the fair

AGENDA SZCZEGÓŁOWA KONFERENCJI – PEŁNA MOC ZIEMNIAKA – PASJA – PROFESJONALIZM – JAKOŚĆ

Celem konferencji jest wykazanie możliwości produkcji wysokiej jakości żywności w aspekcie Gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Gospodarki 4.0. Dostęp do innowacyjnych źródeł energii i technologii cyfrowych w połączeniu z potencjałem produkcyjnym kraju,  współpracą   producentów i przetwórców ziemniaka daje możliwości kooperacji z rynkiem światowym w oparciu o nowe produkty.

Hasłem przewodnim konferencji jest: PEŁNA MOC ZIEMNIAKA – FULL POTATO POWER. Prelegenci konferencji zostaną wyłonieni na podstawie współpracy i rozmów ze sponsorami generalnymi, których przedstawiciele wezmą również czynny udział w doborze szczegółowych tematów poszczególnych prezentacji.

Konferencja ma odbyć się w formie ringu gdzie audytorium będzie świadkiem trzech 50 minutowych bloków tematycznych gdzie odbędą się dwie 20 minutowe rundy prezentacyjne oraz 10 minutowe wystąpienie podsumowujące. W trakcie każdej z rund głos zabiorą dwaj odpowiednio dobrani adwersarze, którzy w oparciu o pytania zadawane przez moderatora prowadzić będą dyskusję do przedstawianej przez siebie tezy. Podczas każdej z rund przeprowadzane będą głosowania elektroniczne, co pozwoli na uzyskanie wielu odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu obecnego stanu branży, nastawienia i ogólnych nastrojów oraz planów na przyszłość.

10.00 – 11.00 – Rejestracja Gości

Runda 1 – Starcie wizji

11.00-11.20 – Gdzie jesteśmy? Polska w gospodarce światowej w obliczu Gospodarki 4.0.  Rozwiązania i cele na przyszłość.

11.20-11.40 – Circular Ekonomy, Zero waste, Społeczeństwo przyszłości. Polska, Europa i Świat w obliczu zmian społecznych i ekonomicznych.

11.40 – 11.50 – Globalizacja i wzrost ludności świata. Jak i czym wyżywimy świat w obliczu zmian klimatycznych i ograniczonych zasobów wody?

11.50 – 12.00 – Przerwa kawowa.

Runda 2 – Starcie kosztów 

12.00-12.20 – Energetyka i gospodarka odpadami jako symbioza przemysłowo rolna. Czy chroniąc środowisko możemy uzyskać korzyści ekonomiczne?

12.20-12.40 – Automatyzacja, cyfryzacja, robotyzacja, precyzyjne rolnictwo. Konieczna duża skala produkcji czy może to coś dla każdego?

12.40-12.50 – Zastosowanie OZE w nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie. Jak Eko energetyka wpłynie na koszty i możliwości rozwoju branży.

12.50 -13.00  – przerwa kawowa

Runda 3 –  Walka o rynek

13.00-13-20 – Konwencjonalna uprawa czy bioprodukcja. Oczekiwania rynku światowego.

13.20-13.40 – Afryka i Azja – nowe rynki zmieniającego się świata .

13.40-13.50 – Konsument przyszłości. Konieczność ewaluacji myślenia o produkcie.

13.50-14.10 – Przerwa kawowa

Runda 4. Pełna Moc Możliwości

14.10 – 15.00 – Jacek Walkiewicz

15.10 – 15.20 – Zakończenie konferencji

15.20 – 16.20 – Lunch

Global trends and development opportunities for Polish farms and the agri-food industry based on the production of potato and derivative products using automation and digitization processes. Potato in economy 4.0 based on circular agro-economy.

5pm Closing of the exhibition 

5pm – 8pm Free time 

8pm – 3am Grand gala with combined with the award granting ceremony by the Minister of Agriculture and Rural Development, and a concert of Tre Voci tenors