III Forum Ziemniaka

12.12.2019r. – Ostoja Chobienice

Ziemniak – nowoczesna żywność w gospodarce 4.0

Organizatorzy

Partner Generalny

Patronat Honorowy

Partner Konferencyjny

Partner Branżowy

Patronat medialny