Agenda – III Forum Ziemniaka

10:00-11:00 – Rejestracja Gości, oficjalne otwarcie Forum

11:00-11:30 – Wystąpienie Gościa specjalnego z MRiRW

Prezentacja Potato Poland Lubków 2020 – założenia organizacyjne i plan wystawy

11:30-12:15 – I blok konferencyjny – „Circular agroeconomy”

  1. Produkcja żywności a energetyka
  • Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego, KOWR
  1. Ziemniak jako idealny produkt w aspekcie zero waste
  • dr inż. Agnieszka Przewodowska, prezes PMHZ
  1. Patriotyzm konsumencki – zrównoważony podział dóbr
  • Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha

Panel dyskusyjny     

12:15-12:45 – przerwa kawowa

12:45-14:00 – II blok konferencyjny – „Zrównoważona produkcja a zmiany klimatu”

  1. Nowoczesne zmianowanie roślin w aspekcie ochrony naturalnych zasobów glebowych
  • dr hab. Katarzyna Rębarz, przewodnicząca Komisji Agrotechnologicznej, PFZ
  1. Systemy irygacyjne w polskich warunkach środowiskowych
  • dr hab. Rafał Wawer, profesor IUNG – PIB
  1. Kluczowe aspekty i instrumenty wsparcia w realizacji instalacji nawodnieniowych w rolnictwie
  • Krzysztof Łuszczyk, Łukomet
  1. Nowoczesne metody nawożenia i ochrony roślin w ramach zintegrowanej produkcji i systemy predykcji zagrożeń biologicznych
  • Julian Ćmikiewicz, prezes Digital Crops
  1. Korzyści z zastosowania adiuwantów w uprawie ziemniaka
  • Adam Wachowski, Agromix

Panel dyskusyjny           

14:00-14:30 – przerwa kawowa

14:30-15:30 – III Blok konferencyjny– „Rynek globalny, oczekiwania konsumentów, innowacje produktowe”

  1. Globalna lokalność – światowy powrót do korzeni
  • Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR
  1. Konsument XXI wieku
  • Bożena Wróblewska, prezes zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
  1. Jakościowe surowce do bezpośredniej konsumpcji, czy produkty wysoko przetworzone – nowości produktowe na rynku oraz środki do konserwacji żywności
  • dr hab. inż. Robert Tylingo, profesor Politechniki Gdańskiej, Chitone
  1. Detalista 4.0 – sprzedaż przyszłości
  • Jarosław Sokolnicki, dyrektor ds. transformacji cyfrowej, Microsoft

Panel dyskusyjny    

15:30-16:00 – Podsumowanie i dyskusja


16:00-20:00 – Pokaz kulinarny i degustacja nowoczesnej kuchni polskiej

Pokaz kulinarny sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw