Agenda – III Forum Ziemniaka

10:00-11:00 – Rejestracja Gości, oficjalne otwarcie Forum

11:00-11:30 – Wystąpienie Gościa specjalnego z MRiRW

Prezentacja Potato Poland Lubków 2020 – założenia organizacyjne i plan wystawy

11:30-12:15 – I blok konferencyjny – „Circular agroeconomy”

 1. Produkcja żywności a energetyka
 • Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego, KOWR
 1. Ziemniak jako idealny produkt w aspekcie zero waste
 • dr inż. Agnieszka Przewodowska, prezes PMHZ
 1. Patriotyzm konsumencki – zrównoważony podział dóbr
 • Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha

Panel dyskusyjny     

12:15-12:45 – przerwa kawowa

12:45-14:00 – II blok konferencyjny – „Zrównoważona produkcja a zmiany klimatu”

 1. Nowoczesne zmianowanie roślin w aspekcie ochrony naturalnych zasobów glebowych
 • dr hab. Katarzyna Rębarz, przewodnicząca Komisji Agrotechnologicznej, PFZ
 1. Systemy irygacyjne w polskich warunkach środowiskowych
 • dr hab. Rafał Wawer, profesor IUNG – PIB
 1. Kluczowe aspekty i instrumenty wsparcia w realizacji instalacji nawodnieniowych w rolnictwie
 • Krzysztof Łuszczyk, Łukomet
 1. Nowoczesne metody nawożenia i ochrony roślin w ramach zintegrowanej produkcji i systemy predykcji zagrożeń biologicznych
 • Julian Ćmikiewicz, prezes Digital Crops
 1. Korzyści z zastosowania adiuwantów w uprawie ziemniaka
 • Adam Wachowski, Agromix

Panel dyskusyjny           

14:00-14:30 – przerwa kawowa

14:30-15:30 – III Blok konferencyjny– „Rynek globalny, oczekiwania konsumentów, innowacje produktowe”

 1. Globalna lokalność – światowy powrót do korzeni
 • Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR
 1. Konsument XXI wieku
 • Bożena Wróblewska, prezes zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
 1. Jakościowe surowce do bezpośredniej konsumpcji, czy produkty wysoko przetworzone – nowości produktowe na rynku oraz środki do konserwacji żywności
 • dr hab. inż. Robert Tylingo, profesor Politechniki Gdańskiej, Chitone
 1. Detalista 4.0 – sprzedaż przyszłości
 • Jarosław Sokolnicki, dyrektor ds. transformacji cyfrowej, Microsoft

Panel dyskusyjny    

15:30-16:00 – Podsumowanie i dyskusja


16:00-20:00 – Pokaz kulinarny i degustacja nowoczesnej kuchni polskiej

Pokaz kulinarny sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw