Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Oddział IHAR-PIB w Boninie został powołany do badań poświęconych wyłącznie ziemniakowi i do dzisiaj jest jedynym rolniczym instytutem badawczym na północy kraju. Obszary badawcze jednostki w Boninie :

  • Gromadzenie i utrzymywanie w formie roślin  in-vitro i mikrobulw krajowych i zagranicznych odmian ziemniaka.
  • Opracowywanie nowych testów diagnostycznych oraz udoskonalanie istniejących metod wykrywania bakteryjnych i wirusowych patogenów ziemniaka.
  • Ocena porażenia sadzeniaków ziemniaka wirusami: PVY, PVM, PVS, PVA, PVX, PLRV, TRV testem DAS-ELISA.
  • Monitorowanie dynamiki liczebności i składu gatunkowego mszyc, zagrożenia szkodnikami glebowymi oraz chorobami grzybowymi ziemniaka na terenie Polski.
  • Testowanie nowych środków ochrony roślin (insektycydy, fungicydy, herbicydy, desykanty) na potrzeby badań rejestracyjnych.
  • Badania polowe i laboratoryjne związane z plonowaniem i zdrowotnością bulw ziemniaka.
  • Opracowanie metod szybkiej identyfikacji odmian ziemniaka.
  • Badania nad ograniczeniem rozprzestrzeniania się bakteryjnych i grzybowych patogenów ziemniaka poprzez opracowywanie metod dezynfekcji powierzchni bulw, pomieszczeń, kontenerów i sprzętu rolniczego.
  • Ekspertyzy i pomoc w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących produkcji ziemniaka.

Na terenie jednostki znajduje się jedyny w Polsce i jeden z największych w Europie Bank Genów Ziemniaka tetraploidalnego w formie roślin in vitro. W banku utrzymywanych jest 1600 zdrowych genotypów ziemniaka pochodzących z całego świata, które stanowią bazę odmianową dla hodowców i innych Instytutów Naukowych oraz Uczelni Wyższych.

Oddział w Boninie od 26 lat, corocznie organizuje Krajowe Dni Ziemniaka, specjalistyczną branżową imprezę wystawowo-szkoleniową, skierowaną do rolników i firm sektora rolnego związanego z produkcją oraz przetwarzaniem ziemniaków.

Głównym celem KDZ jest wspieranie procesów unowocześniania branży, promocja odmian, ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz integracja jednostek tego sektora agrobiznesu.

Przejdź do strony Organizatora
Powrót