Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pod kierownictwem ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego po raz drugi w historii Krajowych Dni Ziemniaka objęło rolę jego współorganizatora.

Wiąże się to ściśle z aktywną polityką ministra J.K. Ardanowskiego, mającą na celu podniesienie rangi polskiego rolnictwa jak również poszerzenia możliwości współpracy z rynkami zagranicznymi dla polskich producentów rolnych oraz krajowego przemysłu rolno-spożywczego.

Wsparcie XXVI Krajowych Dni Ziemniaka jako jednej z ważniejszych imprez specjalistycznych w Europie wpisuje się również w rządowy PLAN DLA WSI oraz PROGRAM DLA POLSKIEGO ZIEMNIAKA.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roli współorganizatora daje gwarancję uzyskania wysokiej rangi wydarzenia, wsparcia merytorycznego i medialnego. Nieocenione jest również wsparcie wszystkich osób i jednostek podległych ministerstwu jakie zostały zaangażowane w projekt. Wszystkie elementy składają się na wynik końcowy jakim ma być międzynarodowa i krajowa promocja polskiego rolnictwa w tym polskiej branży ziemniaczanej.

Polska jako drugi w Europie i dziewiąty na świecie producent ziemniaka ma się czym pochwalić, a wsparcie administracji rządowej umożliwia dokonanie tego w sposób profesjonalny z zachowaniem wysokich standardów jakościowych i merytorycznych organizowanej wystawy i konferencji naukowo technicznej.

Przejdź do strony Organizatora
Powrót