Opracowywany wspólnie przez NASK PIB, Łukasiewicz PIT oraz zaakceptowany przez organizacje branżowe rynku ziemniaka i KOWR zakres informacji, które będą gromadzone w bazie danych dotyczących rynku ziemniaka, jako podstawowe zadanie będzie miał umożliwienie konsumentowi sprawdzenia miejsca produkcji ziemniaków oraz czy jest produktem ekologicznym. Zebranie takiej wiedzy umożliwi zwiększenie spożycia ziemniaków. Z ostatnio publikowanych danych wynika, że ponad 59 % Polaków chętniej kupuje warzywa i owoce produkcji krajowej w tym w szczególności lokalnych producentów. Działanie takie spowoduje zarówno sprawowanie kontroli nad produkcją, jak i zwiększenie ekspozycji oraz konkurencyjności polskich ziemniaków na rynkach krajowych i zagranicznych. Wśród odbiorców końcowych paszport powinien cieszyć się uznaniem, ze względu na coraz większe zainteresowanie konsumentów udokumentowanym pochodzeniem i jak najwyższą jakością kupowanych produktów żywnościowych.

Paszport Ziemniaka

Zadanie sfinansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw zakłada prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości ziemniaka jako produktu finalnego wśród wszystkich grup docelowych na przykładzie dwóch gospodarstw rolnych gdzie wdrożono program paszportyzacji polskiej żywności.

Sfinansowano z Funduszy Promocji Owoców i Warzyw

Paszport ziemniaka będzie umożliwiał rejestrację pełnego cyklu życia rośliny, począwszy od materiału sadzeniowego, poprzez uprawę ziemniaka jadalnego, wszystkie etapy i okoliczności obrotu handlowego, aż po dostawę hurtową w celach przetwórczych oraz detaliczną, dla odbiorcy końcowego.

Produktem tych działań jest między innymi zestaw informacji, umożliwiający wygenerowanie paszportu ziemniaka, w którym, w zależności od posiadanych uprawnień zawarte zostaną informacje, zbierane i przetwarzane przez planowany system informatyczny. Informacje te będą dostępne dla wszystkich podmiotów biorących udział w produkcji, kontroli i obrocie handlowym produktu, w tym również częściowo dla odbiorcy detalicznego (w postaci dostępnego w sposób bezpośredni lub pośredni w formie kodu) opisu możliwego do odczytania za pomocą aplikacji w smartfonie.

Dane z systemu dostępne będą na zasadzie „need to know”, czyli w takim zakresie, jakiego potrzebować będzie i oczekiwać każdy z uczestników procesu produkcji i sprzedaży ziemniaka, nadzoru nad jakością, czystością odmianową i prawidłowymi warunkami produkcji, transportu, przechowywania i dokumentowania obrotu tą ważną i cenną dla polskiego rolnictwa rośliną uprawną.