Paszportyzacja żywności

Potato Poland Quiz

Opracowywany wspólnie przez NASK PIB, Łukasiewicz PIT oraz zaakceptowany przez organizacje branżowe rynku ziemniaka i KOWR zakres informacji, które będą gromadzone w bazie danych dotyczących rynku ziemniaka, jako podstawowe zadanie będzie miał umożliwienie konsumentowi sprawdzenia miejsca produkcji ziemniaków oraz czy jest produktem ekologicznym. Zebranie takiej wiedzy umożliwi zwiększenie spożycia ziemniaków. Z ostatnio publikowanych danych wynika, że ponad 59 % Polaków chętniej kupuje warzywa i owoce produkcji krajowej w tym w szczególności lokalnych producentów. Działanie takie spowoduje zarówno sprawowanie kontroli nad produkcją, jak i zwiększenie ekspozycji oraz konkurencyjności polskich ziemniaków na rynkach krajowych i zagranicznych. Wśród odbiorców końcowych paszport powinien cieszyć się uznaniem, ze względu na wspomniane coraz większe zainteresowanie konsumentów udokumentowanym pochodzeniem i jak najwyższą jakością kupowanych produktów żywnościowych.