Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN powstał w dniu 1 maja 2004 roku ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2019 r. poz. 972) w wyniku przekształcenia Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

źródło:wikipedia.org

Przejdź do strony Patrona
Powrót