23 kwietnia 2021 rozpoczeły się przygotowania demonstracyjnego gospodarstwa w ramach Potato Poland. Celem jest pokazanie nowoczesnych rozwiązań informatyczno – sprzętowych, które wspomagają i optymalizują produkcję ziemniaka.

Firma Digital Crops (https://www.digitalcrops.pl/) wykonała skanowanie konduktometrem elektromagnetycznym. Skanowanie konduktometryczne ma na celu optymalizację potrzebnych do wykonania prób cząstkowych oraz pomaga wyznaczyć miejsca montażu sensorów monitorujących nawodnienie gleby.
Na podstawie wyników badania zostały wyznaczone miejsca poboru prób glebowych do analizy chemicznej. Obydwie czynności zostały wykonane za pomocą systemu AgriSoil (https://www.digitalcrops.pl/agrisoil-system-analizy-gleby-konduktometr-oraz-proby-glebowe/), który automatycznie wyznacza miejsca poboru prób glebowych, pozwala na wydruk etykiet oraz oznacza miejsca poboru prób cząstkowych znacznikiem GPS.
Wszystkie zgromadzone dane oraz wyniki badania  gleby są dostępne w systemie FarmPortal, który pozwala na kompleksowe monitorowanie produkcji rolnej z wykorzystaniem sensorów.
Kolejnym etapem jest montaż stacji meteorologicznych MetPRO oraz sensorów monitorujących nawodnienie gleby ReHydro. Gospodarstwo demonstracyjne zostanie również wyposażone w sensory umożliwiające automatyczną rejestrację zabiegów agrotechnicznych oraz rozwiązania do monitorowania mikroklimatu w przechowalni.
Członkowie Polskiej Federacji Ziemniaka mogą uzyskać bezpłatną licencje do aplikacji FarmPortal w ramach opłaty składki członkowskiej. Link do rejestracji: https://farmportal.eu/pfz-rejestracja-farmportal/