Strefa edukacji poprzez zabawę ma na celu integrację z rodzinami rolników, wystawcami targów, lokalnym społeczeństwem i wszystkimi odwiedzającymi gośćmi. Wartości jakie strefa ma przekazywać to świadomość znaczenia uprawy ziemniaka i całej produkcji rolnej w Polsce. Ważne jest aby od najmłodszych lat przekazywać informację w formach zabawy jak istotną częścią naszego życia są dary polskiej ziemi. Strefa edukacji ma na celu pokazywanie wartości związanych z rolnictwem poprzez gry, zabawy, atrakcje, filmy edukacyjne, książki i dwóch głównych bohaterów Królika Alexa i jego przyjaciela Franka. Ziemniak coraz rzadziej wybierany jest przez dzieci i tym samym rzadziej przygotowywany do posiłku przez rodziców. Tym samym edukacja skierowana do najmłodszych w ciekawy sposób może odwrócić ten trend.

Film edukacyjny


Strefa Edukacji sfinansowana z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw