20.08.2021 – piątek godz. 18:30 – Konferencja „Ziemniak i Morze Możliwości

Hotel Kite Marina – konferencja płatna

Partnerami konferencyjnymi będą władze samorządowe (wójt, starosta, marszałek, wojewoda pomorski) oraz partnerzy prywatni.

18.30 – Powitanie Gości przez Prezesa Polskiej Federacji Ziemniaka Tomasza Bieńkowskiego oraz gospodarza targów Dariusza Waleśkiewicza, Wójta Gminy Wicko

18.40 – Rozpoczęcie konferencji – otwarcie przez Panią Minister Annę Gembicką

18.50 – Wystąpienie p. Haliny Szymańskiej, Prezes ARiMR

19.00 – I blok konferencyjny

Program odbudowy bocznic kolejowych w województwie pomorskim pod towary rolno-spożywcze.

PRELEGENCI:

 1. Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski
 2. Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu PKP SA,
 3. Edmund Głombiewski – Wicestarosta powiatu lęborskiego,
 4. Łukasz Kuriata – Radny Rady Miasta Lębork 
 5. dr Aleksander Kozicki – Radny Sejmiku województwa Pomorskiego

19.30 – PRZERWA KAWOWA

 Filmik i krótka zapowiedź degustacji win owocowych DiWine – Marcin Bańcerowski

19.40 – Wystąpienie przedstawiciela UPL – Krystian Rębisz

20.00 – II blok konferencyjny

Gospodarczy wymiar polsko-ukraińskiej współpracy samorządu terytorialnego – uwarunkowania i perspektywy rozwoju:

– decentralizacja i wzmocnienie samorządności w Ukrainie;

– polskie doświadczenia i potencjał na przykładzie województwa pomorskiego;

– jak skutecznie wspierać współpracę samorządów obu krajów, oferta PUIG.

PRELEGENCI:

 1. Monika Pochroń-Frankowska –Zastępca Dyrektora Kancelaria Marszałka Pomorskiego
 2. Jacek Piechota, Prezes PUIG – moderator panelu;
 3. Oleg Dubish – I Wiceprezes PUIG, Ukraina, Kijów
 4. Olena Koceruba -Dyrektor Stowarzyszenia Atrakcyjnych Inwestycyjne gmin,
 5. Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Łeby
 6. Witold Namyślak – Burmistrz Lęborka

20.30 – Zakończenie Konferencji

20:45 Uroczysta kolacja w hotelu Kite Marina położonym nad jeziorem Sarbsko z pokazem wyrobów Aviko oraz degustacją piwa Końska Grzywa – produkty będą podane do spożycia uczestnikom kolacji.

21.08.2021 – sobota godz. 11:00 – Konferencja „Powrót na światowe rynki”

Hala Konferencyjna na targach

Prowadzący: Łukasz Grass

10:45 Podpisanie Listu Intencyjnego „Inicjatywa Trójmorza Producentów Ziemniaka”

11:00 – 11:40

I blok konferencyjny – “ INICJATYWA TRÓJMORZA”

Inicjatywa Trójmorza Producentów Ziemniaka – wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na ziemniaki i produkty przetwórstwa na obszarze krajów należących do Inicjatywy Trójmorza oraz jej partnerów poprzez działalność w zakresie produkcji i obrotu ziemniakami oraz przetworów.

Polsko ukraińska współpraca w sektorze rolno-spożywczym –  nowe możliwości w zakresie transportu.

PRELEGENCI:

 1. Tomasz Bieńkowski – Prezes Polskiej Federacji Ziemniaka
 2. Denys Stacenko – Prezes Stowarzyszenia Ukraińskich Producentów Ziemniaka
 3. Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 4. Łukasz Strzelecki – prokurent w spółce PKP Cargo Connect Sp. z o.o.
 5. Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha

11:40 – 11:45 Film i wystąpienie Agaty Kozyr, Prezes Zarządu Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

11:45 – 11:50 

PRZERWA

11:50 – 12:30

II blok konferencyjny – „BIZNES ZIEMNIACZANY”

Swobodny dostęp dla polskich ziemniaków do rynków eksportowych, polski eksport przetwórczy, RUCIP, Aktywny e-program eksportowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, marketing geolokalizacyjny, promocja polskiej żywności.

PRELEGENCI:

 1. Krzysztof Drynda – Prezes PAIH
 2. Witold Włodarczyk – Prezes Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
 3. Witold Boguta – Przewodniczący Fundusz Promocji Owoców i Warzyw
 4. Andrzej Zbróg – Prezes Zarządu Intesa
 5. Michał Paszota – Podole Wielkie Gorzelnia

12:30 – 13:15

PRZERWA – poczęstunek Farm Frites, które będzie smażyło 3 różne produkty ziemniaczane ze swojej oferty  dla gości.

Pokaz kulinarny Młody Polski Ziemniak sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

13:15 – 13:30

Prezentacja World Potato Congress Ireland 2022 – Liam Glennon, Prezes Irlandzkiej Federacji Ziemniaka

13:30 – 14:10

III blok konferencyjny – „NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA”

Paszportyzacja polskiej żywności zintegrowana z Dialogiem Krajowym ONZ. 

Neutralność klimatyczna producentów żywności – rozwój zrównoważonego rolnictwa, przejście na stosowanie odnawialnej energii elektrycznej i ograniczenie wykorzystania ilości surowca pierwotnego.

Diagnostyka i doradztwo – badania dostarczą nową wiedzę i algorytmy dotyczące predykcji potrzeb nawożenia, optymalizację nawodnienia i ochrony w powiązaniu z kompletną analizą czynników stresowych wpływających ma kondycję roślin i w konsekwencji na wysokość i jakość plonu.

PRELEGENCI:

 1. Adam Klasa – Dyrektor Naczelny i Prezes Zarządu, Farm Frites Poland
 2. Jarosław Wańkowicz – Dyrektor ds. zarządzania surowcem, Farm Frites Poland
 3. Anna Borys-Karwacka – Dyrektor ds. Relacji Korporacyjnych McDonald’s
 4. Michał Wiśniewski – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR
 5. Dr inż. Grzegorz Maśloch – Szkoła Główna Handlowa

14:10 – 14:20

PRZERWA

14:20 – 15:00

IV blok konferencyjny – „CYBERAGROTECHNIKA”

Optymalizacja głównych praktyk rolniczych – innowacyjny system wspomagania decyzji do optymalizacji głównych praktyk rolniczych w produkcji roślinnej.

Nowoczesne technologie w rolnictwie i handlu detalicznym – odpowiedzenie na potrzeby współczesnych producentów i konsumentów żywności z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań: komunikacja RFID, technologia rozproszonego rejestru np. blockchain, skracanie łańcuchów dostaw poprzez dedykowaną produkcję.

PRELEGENCI:

 1. Tomasz Snażyk -Prezes Fundacji Startup Poland
 2. Julian Ćmikiewicz – Agrisolutions
 3. Marcin Bańcerowski – DiWine
 4. Paweł Gruszewski – partner zarządzający Credit Partners
 5. Krzysztof Woźniak – My-studies

15:00 – 15:30

Pokaz kulinarny Młody Polski Ziemniak sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Gala – wydarzenie płatne

Hala Konferencyjna na targach

19:00 – 19:45 Pokaz kulinarno-artystyczny „Połowa talerza to połowa sukcesu”

Przygotowywanie potraw zgodnie z zasadą Połowa talerza owoców i warzyw oraz pokaz tańca ludowego KGW z Kaszub.

19:45  – 20:45 Uroczysta Gala zamykająca konferencję i oficjalną część targową. W ramach części oficjalnej wystąpienia wcześniej uzgodnionych osób z ramienia władz oraz organizatorów. Podczas gali przewidziane jest wręczenie medali targowych za najbardziej innowacyjny produkt oraz nagrody okolicznościowe MRiRW.

WWF Polska rozda nagrody w etapie krajowym konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego.

20:45 – 21:15 oraz 21:45 – 22:15 – Występ artystyczny

21:00 – 23:00 – kolacja, podczas której firma Farm Frites będzie serwował frytki z sosami – goście będą mogli wybrać sos z jakim chcieliby zjeść frytki.

23:00 Pokaz świateł lub fajerwerki.