Konferencja „Ziemniak i Morze Możliwości

Partnerami konferencyjnymi będą władze samorządowe (wójt, starosta, marszałek, wojewoda pomorski) oraz partnerzy prywatni.

 • Rola samorządu w integracji potencjału produkcyjnego lokalnych rolników i przetwórców (Polskie Towarzystwo Gospodarcze)
 • Technologia i zrównoważona produkcja przetwórcza
 • Program „Od pola do stołu” – wyzwania i współpraca gastronomia – przetwórca – rolnik,
 • Promocja regionu i potencjalna współpraca z Ukrainą (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza)
 • Rynek pracy – nowe rozwiązania w obszarze zatrudnienia
 • Reaktywacja bocznic kolejowych w regionie.

Konferencja „Powrót na światowe rynki”

Partnerami konferencyjnymi będą MRiRW, KOWR, PAIH, PUIG, Europatat oraz WPC IRELAND 2022.

Biznes ziemniaczany

 • Swobodny dostęp dla polskich ziemniaków do rynków eksportowych – uzyskanie profesjonalnej produkcji ziemniaka wolnej od bakterii Cms.
 • Powrót na światowe rynki – RUCIP , Aktywny e-program eksportowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, marketing geolokalizacyjny.

Cyberagrotechnika

 • Paszportyzacja polskiej żywności zintegrowana z Dialogiem Krajowym ONZ– budowanie w Polsce systemu identyfikacji żywności.
 • Nowoczesne rozwiązania w handlu detalicznym – odpowiedzenie na potrzeby współczesnych konsumentów żywności z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań: komunikacja RFID, technologia rozproszonego rejestru np. blockchain, skracanie łańcuchów dostaw poprzez dedykowaną produkcję.

Inicjatywa trójmorza

 • Kolej dla żywności – nowe możliwości transportowe pomiędzy Polską a Ukrainą. Korytarz Gdańsk – Odessa.
 • Inicjatywa Trójmorza Producentów Ziemniaka – wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na ziemniaki i produkty przetwórstwa na obszarze krajów należących do Inicjatywy Trójmorza oraz jej partnerów poprzez działalność w zakresie produkcji i obrotu ziemniakami oraz przetworów.

Neutralność klimatyczna

 • Neutralność klimatyczna producentów żywności – rozwój zrównoważonego rolnictwa, przejście na stosowanie odnawialnej energii elektrycznej i ograniczenie wykorzystania ilości surowca pierwotnego.
 • Optymalizacja głównych praktyk rolniczych – innowacyjny system wspomagania decyzji do optymalizacji głównych praktyk rolniczych w produkcji roślinnej.
 • Diagnostyka i doradztwo – badania dostarczą nową wiedzę i algorytmy dotyczące predykcji potrzeb nawożenia, optymalizację nawodnienia i ochrony w powiązaniu z kompletną analizą czynników stresowych wpływających ma kondycję roślin i w konsekwencji na wysokość i jakość plonu.
  Innowacyjne spółki skarbu państwa filarem polskiej gospodarki – biodegradowalna skrobia termoplastyczna produkowana przez Grupę Azoty

Na zakończenie konferencji odbędzie się pokaz kulinarny połączony z edukacją kulinarną.