Agricultural Production Safety 2024 Congress

Organizacja kongresu wpisuje się w działania wskazane w LIŚCIE INTENCYJNYM Inicjatywa Trójmorza Producentów Ziemniaka podpisanym w dniu 21 sierpnia 2021 r. pomiędzy PAIH i Polską Federacją Ziemniaka, a mianowicie: umocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi producentów ziemniaka krajów Trójmorza i jej partnerów, w szczególności poprzez organizację targów, konferencji oraz spotkań bilateralnych.

Obecna produkcja polskich ziemniaków jest mało rentowna (zmniejszający się popyt), a export znacząco utrudniony poprzez występowanie choroby kwarantannowej ziemniaka. Polska Federacja Ziemniaka wraz z przedstawicielami branży i zapleczem naukowym poprzez przeprowadzenie badań i studiowanie zagranicznych opracowań chce rozpowszechnić wiedzę na temat wartości odżywczych ziemniaków i przetworów.

Gościem szczególnym tego kongresu są przedstawiciele World Potato Congress, największej światowej organizacji branży ziemniaczanej, którzy przyjeżdżają do Gdańska aby obejrzeć ew. miejsce pod organizację największej konferencji ziemniaczanej na świecie Kongres WPC 2028, która miałaby się odbyć w 2028 roku w Gdańsku.

Agenda

10.03.2024 – niedziela godz. 12:00 – Hotel Radisson, Gdańsk

Prowadzący / Conference presenter: Marcin Bańcerowski

12:00 – Oficjalne otwarcie Kongresu, powitanie gości / Official opening of the Congress, welcome of guests

12.15 – Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Speech by a representative of the Ministry of Agriculture and Rural Development

Wystąpienia rozwijające temat w formie dyskusji z Moderatorem / Speeches developing the topic in the form of a discussion with the Moderator – Marcin Bańcerowski

12:30 – 13:10 Zwalczanie organizmów kwarantannowych i wpływ na efektywność produkcji rolnej/ Combating quarantine organisms and the impact on the efficiency of agricultural production.
Prelegenci dyskusji:

 • Chad Hutchinson, Global Director Potato Research and Market Support, The TriCal Group USA
 • Aneta Chałańska, Nefscience
 • Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa / Main Inspector of Plant Health and Seed Inspection

13:20 – 14:00 Zrównoważona transformacja obszarów wiejskich i rolnictwa / Sustainable transformation of rural areas and agriculture.
Prelegenci dyskusji:

 • Helen Browning – President of Soil Association, organic dairy farmer
 • Pierre-Marie Aubert – Director of Agriculture and food policies programme in IDDRI
 • Cezary Rokicki – rolnik indywidualny (Sad Rokicki), lider projektu energiadlawsi.pl / Individual farmer, Leader of the project Energy for Village
 • Grzegorz Maśloch – Członek Rady Programowej Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Żmijewskiego / Member of the Program Council of the Prof. Żmijewski Association for Efficiency
 • Jacek Skudlarski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji / Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Production Engineering

14:00 – 14:15 PRZERWA / BREAK

14:15– 14:50 Światowy Kongres Ziemniaka / World Potato Congress.
Prelegenci dyskusji:

 • Ellen Kouwenberg – Executive Director, World Potato Congress Inc.
 • Angela VanNiewenhuyzen – Administrative Director, World Potato Congress Inc.
 • Nigel Crump – Co-Chair of Potatoes Australia, and WPC Board Secretary

14:50 – 15:00 PRZERWA / BREAK

15:00 – 15:30 Rola liderów w realizacji kluczowych wyzwań obszarów wiejskich / The role of leaders in crucial challenges of rural areas
Prelegenci dyskusji:

 • Marcin Gryn – Członek Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, lider projektu energiadlawsi.pl / Member of the Board of the Polish Cereal Crops Producers Association, Leader of the project Energy for Village

15:30 ZAKOŃCZENIE/ END OF THE CONGRESS