Obecna produkcja polskich ziemniaków jest mało rentowna (zmniejszający się popyt), a export znacząco utrudniony poprzez występowanie choroby kwarantannowej ziemniaka. Polska Federacja Ziemniaka wraz z przedstawicielami branży i zapleczem naukowym poprzez przeprowadzenie badań i studiowanie zagranicznych opracowań chce rozpowszechnić wiedzę na temat wartości odżywczych ziemniaków i przetworów.
Na polskim rynku brakuje informacji i nie ma dostępu do wiarygodnych źródeł nt. wartości odżywczych zawartych w ziemniaku.

Wyniki takich prac dają możliwość promocji spożycia konsumentom krajowym i zagranicznych z uwzględnieniem mediów, ekspertów kulinarnych, dietetyków, ekspertów w Brand designingu oraz przedstawicieli branży i konsumentów. Daje to możliwości otwarcia nowych kanałów zbytu, zwiększenia sprzedaży krajowej i eksportowej nie tylko ziemniaka ale i jego przetworów, a także możliwość tworzenia mody na konsumpcję polskich ziemniaków i warzyw jako nowoczesnej, FIT żywności. Efekty dotychczasowych działań zaczynają być skuteczne tzn. podnosi się świadomość społeczeństwa nt prozdrowotnych właściwości ziemniaków i właściwego ich przygotowywania.

Agenda