Obecna produkcja polskich ziemniaków jest mało rentowna (zmniejszający się popyt), a export znacząco utrudniony poprzez występowanie choroby kwarantannowej ziemniaka. Polska Federacja Ziemniaka wraz z przedstawicielami branży i zapleczem naukowym poprzez przeprowadzenie badań i studiowanie zagranicznych opracowań chce rozpowszechnić wiedzę na temat wartości odżywczych ziemniaków i przetworów.
Na polskim rynku brakuje informacji i nie ma dostępu do wiarygodnych źródeł nt. wartości odżywczych zawartych w ziemniaku.

Wyniki takich prac dają możliwość promocji spożycia konsumentom krajowym i zagranicznych z uwzględnieniem mediów, ekspertów kulinarnych, dietetyków, ekspertów w Brand designingu oraz przedstawicieli branży i konsumentów. Daje to możliwości otwarcia nowych kanałów zbytu, zwiększenia sprzedaży krajowej i eksportowej nie tylko ziemniaka ale i jego przetworów, a także możliwość tworzenia mody na konsumpcję polskich ziemniaków i warzyw jako nowoczesnej, FIT żywności. Efekty dotychczasowych działań zaczynają być skuteczne tzn. podnosi się świadomość społeczeństwa nt prozdrowotnych właściwości ziemniaków i właściwego ich przygotowywania.

Zobacz relację z Kongresu Potato Poland 2023 w Warszawie oraz pokaz kulinarny Smaczne i Zdrowe sfinansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Agenda

17.04.2023 – poniedziałek godz. 12:00 – Restauracja Moonsfera, Centrum Olimpijskie

Prowadzący: Mirosław Korzeniowski

12:00 – Oficjalne otwarcie Kongresu, powitanie gości przez Tomasza Bieńkowskiego, Prezesa PFZ.

12.15 – Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wystąpienia rozwijające temat w formie dyskusji z Moderatorem – Mirosław Korzeniowski

12:30 – 13:00 Straty w produkcji roślinnej powodowane przez nicienie i strategie ich ograniczania./Losses in plant production caused by nematodes and strategies for their reduction.
Prelegenci dyskusji:

 • Casey McGuire, Teleos AG USA
 • Aneta Chałańska, Nefscience
 • PIORIN

13:10 – 13:40 Krótkie łańcuchy żywnościowe (w tym małe przetwórstwo lokalne), budowa lokalnej marki i paszportyzacja żywności/ Short food chains (including small local processing), building a local brand and food passportisation.
Prelegenci dyskusji:

 • Witold Włodarczyk
 • Marcin Bańcerowski/ Adam Patkowski
 • Julian Ćmikiewicz

13:40 – 13:55 PRZERWA Pokaz kulinarny Smaczne i zdrowe połączony z dyskusją nt żywności funkcjonalnej poprowadzi Jarosław Uściński, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni
(sfinansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw)

13:55– 14:20 Budowa nowoczesnych centrów magazynowo-logistycznych w integrowanej i zrównoważonej produkcji rolnej w aspekcie wojny w Ukrainie i wyzwań klimatycznych.
Prelegenci dyskusji:

 • MRiRW
 • Marek Foryński, dyrektor zarządzający Panattoni

14:20 – 14:40 PRZERWA Pokaz kulinarny Smaczne i zdrowe połączony z dyskusją nt żywności funkcjonalnej poprowadzi Jarosław Uściński, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni
(sfinansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw)

14:40 – 15:10 Zrównoważony wymiar produkcji – jak wykorzystać narzędzia transformacji obszarów wiejskich./ Sustainable dimension of production – how to use transformation tools for rural areas.
Prelegenci dyskusji:

 • Tomasz Marzec, Spółdzielnie energetyczne
 • Jacek Skudlarski, SGGW, Energia Dla Wsi
 • Jakub Włodarczyk, Efektywność energetyczna

15:15 ZakończeniePokaz kulinarny sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw