Kongres Potato Poland 2023 Warszawa

Agenda

12:00

Oficjalne otwarcie Kongresu, powitanie gości.

12.15

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12:30 13:00

I blok konferencyjny

Straty w produkcji roślinnej powodowane przez nicienie i strategie ich ograniczania/ Losses in plant production caused by nematodes and strategies for their reduction.

Prowadzący: Mirosław Korzeniowski

PRELEGENCI DYSKUSJI:

 1. Casey McGuire, Teleos AG USA
 2. Aneta Chałańska, Nefscience
 3. Ewa Półtorak, Biuro Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej, GIORiN

13:00 13:10

Przerwa

Pokaz kulinarny Smaczne i zdrowe połączony z dyskusją nt żywności funkcjonalnej poprowadzi Jarosław Uściński, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni

Sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

13:10 13:40

II blok konferencyjny

Krótkie łańcuchy żywnościowe (w tym małe przetwórstwo lokalne), budowa lokalnej marki i paszportyzacja żywności/ Short food chains (including small local processing), building a local brand and food passportisation.

Prowadzący: Mirosław Korzeniowski

PRELEGENCI DYSKUSJI:

 1. Witold Włodarczyk, Polski Przemysł Spirytusowy
 2. Marcin Bańcerowski, Di Wine
 3. Julian Ćmikiewicz, Agri Solutions

13:40 13:55

Przerwa

Pokaz kulinarny Smaczne i zdrowe połączony z dyskusją nt żywności funkcjonalnej poprowadzi Jarosław Uściński, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni

Sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

13:55 14:20

III blok konferencyjny

Budowa nowoczesnych centrów magazynowo-logistycznych w integrowanej i zrównoważonej produkcji rolnej w aspekcie wojny w Ukrainie i wyzwań klimatycznych/ Construction of modern warehouse and logistics centers in integrated and sustainable agricultural production in the context of the war in Ukraine and climate challenges.

Prowadzący: Mirosław Korzeniowski

PRELEGENCI DYSKUSJI:

 1. Joanna Trybus, Dep. Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich MRiRW
 2. Tomasz Marzec, Zakład Prawa Rolnego i Środowiska UAM, ekspert projektu energiadlawsi.pl
 3. Michał Chodecki, Panattoni

14:20 14:40

PRZERWA

Pokaz kulinarny Smaczne i zdrowe połączony z dyskusją nt żywności funkcjonalnej poprowadzi Jarosław Uściński, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni

Sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

14:40 16:00

IV blok konferencyjny

Zrównoważony wymiar produkcji – jak wykorzystać narzędzia transformacji obszarów wiejskich/ Sustainable dimension of production – how to use transformation tools for rural areas.

Wystąpienie rozpoczynające debatę w formie wypowiedzi Moderatora – Rafał Czaja

PRELEGENCI DYSKUSJI:

 1. Grzegorz Maśloch, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa
 2. Mirosław Korzeniowski, Stowarzyszenie Agroekoton
 3. Jacek Skudlarski, SGGW, Energia Dla Wsi
 4. Tomasz Marzec, Zakład Prawa Rolnego i Środowiska UAM, ekspert projektu energiadlawsi.pl
 5. Piotr Śmiechowski, Gospodarstwo Rolne BIOGAZ TZ Śmiechowscy

16:00

Zakończenie