POTATO POLAND

XXX Krajowe Dni Ziemniaka – Potato Poland 2023

18 – 20 sierpnia 2023 r. Marianowo
Kliknij aby obejrzeć zapowiedź XXX KDZ – Potato Poland 2023
Watch Potato Poland Potato Power
Pobierz program szczegółowy targów
Zobacz partnerów wydarzenia

Polska Federacja Ziemniaka oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Polska Federacja Ziemniaka wraz z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin jest dumna z organizacji jubileuszowej XXX edycji Krajowych Dni Ziemniaka – Potato Poland 2023.

Polska Federacja Ziemniaka to zrzeszenie zawiązane w celu integracji polskiej branży ziemniaczanej. Wspólnie reprezentuje środowisko w kraju oraz poza granicami. Prowadzi nieustanne działania mające na celu wzrost jakości i efektywności krajowej produkcji ziemniaka. Federacja jest aktywnym członkiem Europatat oraz założycielem Krajowego Sekretariatu RUCIP w Polsce.

XXX Krajowe Dni Ziemniaka – POTATO POLAND 2023 to impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym mająca na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Cele te osiągane są poprzez znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy, udział oraz wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej, czynny udział w organizacji świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu rolno – spożywczego.

Aktualności

Aktualności znajdziesz na naszym

Festiwal Kulinarny Przetworów Polskich

Tematem przewodnim festiwalu będzie:

Partnerzy

Partnerami XXX Krajowych Dni Ziemniaka – Potato Poland 2023 Marianowo są