Tegoroczne Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 odbędą się na terenie wsi Zamarte położonej w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński. Impreza odbędzie się w spółce prawa handlowego „Hodowla Ziemniaka Zamarte” w najstarszej obecnie stacji hodowli nowych odmian ziemniaka, należącej do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Od 75 lat HZ Zamarte tworzy odmiany we wszystkich kierunkach użytkowych, ale wiedzie prym w hodowli ziemniaka jadalnego o krótkim okresie wegetacji.

Dzięki żmudnej, wytrwałej pracy hodowlanej oraz organizacyjnej kilku pokoleń specjalistów związanych z ośrodkiem hodowli w Zamartem, powstało i weszło do praktyki rolniczej ponad 100 odmian ziemniaka (do 2022 roku – 114 odmian), z których większość zdobyła uznanie producentów, przetwórców, jak i konsumentów. Wizytówką hodowli Zamarte są: Ruta, Aster, Orlik, Bila, Lord i Denar, a także odmiany skrobiowe: Bzura, Jasia, Kuba, Skawa. Nasze najnowsze to: Lenka, Bielik, Werbena, Surmia, Jurek, Bohun, Impresja, Provita – odmiana truflowa.

Każdy, kto zna specyfikę genetyki gatunku Solanum tuberosum wie, że idealnej odmiany nie da się uzyskać najprawdopodobniej nigdy. HZ Zamarte stara się być coraz bliżej. I to hasło wciela w życie – dla dobra rolników, przetwórców i konsumentów.

Zajrzyj do zakładki Targi Potato Poland 2022 i dowiedz się więcej.